Tekstolit - tworzywa konstrukcyjne

Tekstolit

Tekstolit należy do najstarszych materiałów konstrukcyjnych. Zawiera 40% polimerów i 60% innych tworzyw sztucznych. Cechuje się małą wrażliwością na podwyższone temperatury i znaczne naciski. W pełni usieciowana struktura i zbrojenie tkaniną czyni tekstolit bardzo wytrzymałym na naciski i uderzenia materiałem. Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to 120 stopni C. Tekstolit jest odporny na chemikalia oraz ma niski współczynnik tarcia.

Opis produktu

Nie tylko charakteryzuje się stosunkowo małą wrażliwością na odziaływanie wysokich temperatur, ale również nie odkształca się pod naciskami i jest prosty w obróbce mechanicznej – nic zatem dziwnego, że tekstolit, jeden z najstarszych materiałów konstrukcyjnych i technicznych, mimo upływu czasu nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Składający się w 40% z polimerów i w 60% z innych tworzyw sztucznych tekstolit otrzymywany jest poprzez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw tkaniny bawełnianej nasyconej żywicą fenolową.

Ten materiał kompozytowy znany jest także jako laminat bawełniano-fenolowy TCF, rezoteks czy tufnol i zazwyczaj cechuje się charakterystycznym, brązowym kolorem.

Cechy wyróżniające Tekstolit:

 Mała wrażliwość na działanie podwyższonej temperatury

 Nie topi się i nie zmienia kształtów

 Nie odkształca się w przypadku pracy przy dużych obciążeniach

 Jest odporny na chemikalia

 Posiada niski współczynnik tarcia, jest samosmarowny

 Charakteryzuje się niska chłonnoscią wody

 Może pracować w oleju

 Posiada zdolność tłumienia drgań

 Łatwo obrabia się mechanicznie

Tekstolit jest produkowany w postaci płyt, rur, wałków, prętów i tulejek. Zazwyczaj ma charakterystyczny brązowy kolor. Dzięki swoim właściwościom, znalazł szerokie zastosowanie jako tworzywo konstrukcyjne w przemyśle maszynowym i elektroenergetyce oraz jako materiał elektroizolacyjny. Należy zwrócić uwagę, że tekstolit jako tworzywo konstrukcyjne posiada się dużą odporność na przeciążenia mechaniczne i termiczne podczas pracy.

tekstolit – normy / oznaczenia

tekstolit – właściwości fizyczne

norma IEC 893 PFCC201 PFCC202 PFCC203 PFCC204 PFCC305
norma NEMA C CE L - -
norma DIN 7735 HGW2082 HGW2082.5 HGW2083 - -
oznaczenia IZO-ERG TCF-5 / TCF-2 TCF-1 TCF-4 - -
własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
gęstość [g/cm3] 1,3 - 1,5 1,3 - 1,5 1,3 - 1,5
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 120 120 120
chłonność wody dla gr. 3 mm [mg] 249 162 249
palność
nośnik tkanina bawełniana
żywica fenolowa

tekstolit – właściwości mechaniczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
naprężenia niszczące przy zginaniu w tem. 20oC [MPA] 100 90 110
moduł elastyczności [MPa] 7 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 80 60 85
udarność (Charpy) równolegle do warstw [KJ/m2] 8,8 7,8 7
wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw [MPa] 25 20 25
siła rozrywająca płytę PN-57/C89057 [daN] 300 250 300
naprężenia niszczące przy ściskaniu równolegle do warstw PN-83/C-89031 [MPa] 120 - 150

tekstolit – właściwości elektryczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
wytrzymałość dielektryczna (20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw

[kV/3mm]
[kV/25mm]

1,5
1

9
20

1,5
1
porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) 100 100 100
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] 1 1 50

zastosowania

gatunek tekstolitu zalecane zastosowanie tekstolitu
PFCC201 zastosownie konstrukcyjne -dobre właściwości mechaniczne zastosowanie elektroizolacyjne - niskonapięciowe
PFCC202 płyty elektrotechniczne do pracy w powietrzu i oleju transformatorowym w urządzeniach średnionapięciowych dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody
PFCC203 zastosowania konstrukcyjne (cienka gęsto tkana tkanina), bardzo wysokie właściwości mechaniczne zalecany na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej i gwinty
PFCC42 pręty tekstlitowe prasowane zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne
PFCC22 rury tekstlitowe zwijane zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne

Łożyska i tuleje ślizgowe: Tekstolit PFCC jest szczególnie zalecany na łożyska walcarek w metalurgii, gdzie materiał łożyskowy musi sprostać potężnym naciskom statycznym i dynamicznym, pracując w podwyższonej temperaturze i w wysokiej wilgotności (smarowanie wodą). Zdolność samodocierania i mała wrażliwość na zanieczyszczenia (pochłanianie twardych cząstek) umożliwia półotwartą konstrukcje układu łożyskującego.
Koszyki łożysk tocznych: Łożyska toczne w których zastosowano koszyki z Tekstolitu PFCC działają bezobsługowo i nie wymagają smarowania. Koszyk z Tekstolitu PFCC przed zamontowaniem zanurza się w gorącym oleju co powoduje jego głęboką impregnacje i nadaje koszykowi właściwości smarne. Ta cecha ma szczególne znaczenie w łożyskach szybkobieżnych(do40000obr/min) ze względu na kłopoty z utrzymaniem smaru w łożysku i zjawiskami termicznymi.
Prowadnice i elementy toczne i bieżne: Tekstolit PFCC jest doskonałym materiałem na wszelkiego rodzaju elementy ruchowe gdzie występują duże naciski jednostkowe, istotna jest cicha praca i tłumienie drgań, niskie opory toczenia lub posuwu na sucho i duża trwałość. Zaletą Tekstolitu PFCC jest stabilność kształtu i minimalne (w porównaniu z poliamidami) zmiany twardości materiału w szerokim zakresie temperatur i obciążeń.
Koła, wieńce i listwy zębate: Tekstolit PFCC jest stosowany z dużym powodzeniem w przekładniach zębatych. Bardzo dobrze współpracuje z kołami zębatymi stalowymi. Zaleca się go szczególnie do napędów ciężkich, ale można go stosować także w małych mechanizmach szybkobieżnych. Jego bezpieczne naprężenia podczas pracy sięgają od ok. 13MPa przy prędkości obrotowej 1000m/min do ok. 30MPa przy prędkości 30m/min. Koła zębate wykonane z Tekstolitu PFCC cechują się dużą odpornością na przeciążenia dynamiczne i zmęczeniowe, cichobieżnością, tłumieniem drgań, małym stopniem ścieralności samodocieralnością i małą wrażliwością na zanieczyszczenia, możliwością pracy w agresywnych środowiskach i w podwyższonej temperaturze.
Statyczne zastosowanie konstrukcyjne: Tekstolity PFCC znajdują zastosowanie także w szeregu statycznych konstrukcjach jako elementy nośne , montażowe, dystansowe, ograniczniki, zderzaki, uszczelki, osłony oraz wzorniki, matryce, formy i narzędzia.

dostępność

format płyty tekstolitowej dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm 1000x2000 ± 50 mm 0,5 ÷ 80 mm
1250x1350 ± 50 mm 1250x2750 ± 50 mm 0,5 ÷ 50 mm - dostępne na zamówienie
1000x1250 ± 50 mm 80 ÷ 150 mm - dostępne na zamówienie