Bakelit® - najstarsze tworzywo termoutwardzalne

Bakelit®

Bakelit® był pierwszym tworzywem termoutwardzalnym, które od chwili pojawienia się na rynku, znalazło szerokie zastosowanie zarówno w życiu codziennym, jak i na skalę przemysłową. Mimo, że nie miał on dużej wytrzymałości mechanicznej i odznaczał się sporą kruchością, przez wiele lat był tworzywem numer jeden. Robiono z niego biżuterię, gry, części silnika, obudowy radia, elementy izolacyjne i wiele innych przedmiotów.

Opis produktu

Bakelit® jest specjalnym tworzywem sztucznym, który powszechnie używany jest w przemyśle elektrotechnicznym. Produkt ten posiada liczne właściwości, za sprawą których łatwo poddamy go obróbce mechanicznej. To materiał elektroizolacyjny, cechujący się nierozpuszczalnością oraz wysoką odpornością chemiczną.

Cechy wyróżniające Bakelit®:

 Jest odporny na podwyższoną temperaturę

 Posiada dużą stabilnośc kształtów

 Jest odporny na chemikalia

 Charakteryzuje się odpornością elektryczną

 Może pracować w oleju

 Jest łatwo obrabialny mechanicznie

Bakelit® jest obecnie produkowany tylko w postaci płyt. Płyty wykonane z tworzywa Bakelit® posiadają bardzo ciemno brązowy kolor. Dzięki wysokiej odporności elektrycznej, znalazł szerokie zastosowanie jako tworzywo konstrukcyjne w przemyśle elektroenergetycznym głównie jako materiał elektroizolacyjny.

Bakelit® – normy / oznaczenia

norma IEC 893 PFCP201 PFCP202 PFCP206
norma NEMA X, XP XX XXXP
norma DIN 7735 HP2061 HP2061.5 HP2062.8
oznaczenia IZO-ERG PCF-2 PCF-e PCF-3

Bakelit® – właściwości fizyczne

własność jednostka miary PFCP201 PFCP202 PFCP206
gęstość [g/cm3] 1,3 - 1,4 1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 120 120 120
chłonność wody dla gr. 3 mm [mg] 550 260 90
palność - - -
nośnik papier
żywica fenolowa

Bakelit® – właściwości mechaniczne

własność jednostka miary PFCP201 PFCP202 PFCP206
naprężenia niszczące przy zginaniu w tem. 20oC [MPA] 135 120 80
moduł elastyczności [MPa] 7 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 120 120 70
naprężnia niszczące prostopadle do warstw [MPa] 300 300 250
wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw [MPa] 10 10 20
siła rozrywająca płytę PN-57/C89057 [daN] 190 190 190
naprężenia niszczące przy ściskaniu równolegle do warstw PN-83/C-89031 [MPa] 100 100 -

Bakelit® – właściwości elektryczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
wytrzymałość dielektryczna (20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw

[kV/3mm]
[kV/25mm]

-
-

39
60

25
25
porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) 100 100 100
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] - - 1x103
1-min. próba napięciowa w oleju 90oC PN-86/E04404
- prostopadle do warstw (3mm)
- równolegle do warstw

[kV]
[kV]

10
10

40
40

10
-

zastosowania

gatunek Bakelit® zalecane zastosowanie Bakelit®
PFCP201 zastosowania konstrukcyjne - elektryczne niskonapięciowe, posiada dobre właściwości mechaniczne, jest łatwo wykrawalny
PFCP202 płyty elektrotechniczne do pracy w powietrzu o normalnej wilgotnosci i oleju transformatorowym w urządzeniach wysokonapięciowych dobre właściwości dielektryczne, mniejsz chłonność wody
PFCP206 zastosowania elektronice i energetyce, bardzo dobra stailność własności dielektrycznych w wysokiej wilgotności, łatwość wykrawnia

Statyczne zastosowanie konstrukcyjne : Bakelit® PFPC znajduje zastosowanie także w szeregu statycznych konstrukcjach jako płyty bazowe rozdzielniach elektroenergetycznych

dostępność

format płyty Bakelit® dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm 1000x2000 ± 50 mm 0,3 ÷ 80 mm
1250x1350 ± 50 mm 1250x2750 ± 50 mm 1,0 ÷ 25 mm - dostępne na zamówienie
Bakelite® jest znakiem hanlowym zarejestrowanym przez Hexion GmbH.