Szkło epoksydowe - odporne tworzywo konstrukcyjne

Szkło epoksydowe

Przy wyborze materiałów tak zwanych laminatów stosowanych w przemyśle elektrycznym i mechanicznym, ważne są ich właściwości, wytrzymałość i odporność na różne czynniki. Wszechstronnym w swym zastosowaniu tworzywem sztucznym jest szkło-epoksyd. Inaczej szkłoepoksydowe (FR-4). Jest ono laminatem, który cechuje się dobrą wytrzymałością w stosunku do swojej masy, a także znikomą nasiąkliwością wody.

Opis produktu

Szkło -Epoksyd jest jednym z materiałów konstrukcyjnych, który posiada doskonałe własciwości konstrukcyjne przy jednoczesnym zachowaniu badzo dobrych parametrów izolacyjnych. Materiał tem produkwany jest przez prasowanie warstw tkaniny szklanej przesyconej żywicą epoksydową.

Cechy wyróżniające szkło-epoksyd:

 Mała wrażliwość na działanie podwyższonej temperatury do 180 oC

 Wytrzymuje chwilowe temparatury rzędu kilkuset stopni Celsjusza

 Nie odkształca się w przypadku pracy przy dużych obciążeniach

 Jest odporny na chemikalia

 Bardzo niska chłonność wody

 Może pracować w oleju

 Posiada zdolność tłumienia drgań

 Trudna obróbka mechaniczna

Szkło-epoksyd produkowany w postaci płyt, prętów. Kolory materiału zwykle określają odporność temparaturową:
– jasno żółty do 130oC
– zielony do 155oC
– miodowy do 180oC
Znakomite właściwości mechaniczne i odporność elektryczna w trudnych warunkach (duża wilgotność) charakteryzują skło-epoksyd jako doskonałe tworzywo konstrukcyjne.

szkło-epoksyd – normy / oznaczenia

norma IEC 893 EPGC201 EPGC202 EPGC203 EPGC204 EPGC308
norma NEMA G-10 FR-4 G-11 FR-5 -
norma DIN 7735 HGW2372 HGW2372.1 HGW2372.4 HGW2372.2 -
oznaczenia IZO-ERG TSE-2 TSE-5/130 TSE-3 TSE-5/155 TSE-6

szkło-epoksyd – właściwości fizyczne

własność jednostka miary EPGC202 EPGC204 EPGC308
gęstość [g/cm3] 1,7 - 2,0 1,7 - 2,0 1,7 - 2,0
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 130 155 180
chłonność wody dla gr. 3 mm [mg] 22 22 22
palność FVO FVO -
nośnik tkanina szklana
żywica epoksydowa

szkło-epoksyd – właściwości mechaniczne

własność jednostka miary EPGC202 EPGC204 EPGC308
naprężenia niszczące przy zginaniu w tem. 20oC [MPA] 340 340 340
moduł elastyczności [MPa] 24 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 300 300 300
naprężenia niszczace przy ściskaniu prostopadle do warstw [MPa] 350 350 350
udarność (Charpy) równolegle do warstw [KJ/m2] 33 33 33
wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw [MPa] 30 30 30
siła rozrywająca płytę PN-57/C89057 [daN] 350 350 350
naprężenia niszczące przy ściskaniu równolegle do warstw PN-83/C-89031 [MPa] 180 180 180

szkło-epoksyd – właściwości elektryczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
wytrzymałość dielektryczna (20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw

[kV/3mm]
[kV/25mm]

30
35

30
35

30
35
porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) 200 180 180
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] - 5 x 10 4 -
1-min. próba napięciowa w oleju 90oC PN-86/E04404
- prostopadle do warstw (3mm)
- równolegle do warstw

[kV]
[kV]

40
40

zastosowania

gatunek szkła-epoksydowego zalecane zastosowanie szkła-epoksyd
EPGC201 zastosownie elektroizolacyjne -dobre właściwości dileketryczne w warunkach wysokiej wilgotności temperatura ciagła do 130oC niska chłonność wody klasa izolacji B
EPGC202 zastosowanie elektroizoalcyjne - dobre właściwości mechaniczne kategoria palności FVO certyfikat UL klasa izolacji B
EPGC203 zastosowania konstrukcyjne bardzo dobre właściwości mechaniczne zastosowanie elektroizolacyjne bardoz dobre właściwości dielektryczne temperatura do 155oC klasa izolacji F
EPGC204 zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne bardzo dobre parametry, kategoria palności FVO klasa izolacji F
EPGC308 bardzo dobre właściwości konstrukcyjne i dielektryczne w temperaturze do 180oC zastosowanie jako wsporniki podstawy do elekmtów grzejnych

dostępność

format płyty szkło-epoksyd dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm 1000x2000 ± 50 mm 0,5 ÷ 80 mm
1000x1250 ± 50 mm 15 ÷ 80 mm - dostępne na zamówienie