Kontakt

Dane Firmy

Ekonit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000549112
NIP: 7272710860

Adres

93-231 Łódź, Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/214,

Telefony

+48 426-830-545
+48 426-830-552
+48 426-866-372

E-mail

ekonit@ekonit.pl